ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โทร. 054-541652 

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์รับสมัครครูผู้สอนประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 9 มกราคม 2558

คณะครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะ วันที่ 23 ต.ค. 57

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ไปทัศนศึกษานอกสถานที่

นักเรียนระดับชั้น ป.5 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ เข้ารับเกียรติบัตรในโครงการ D.A.R.E.

นักเรียนโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้ในโรงเรียน วันที่ 15-16 ก.ย.. 57

นักเรียนโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทรเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ อ.วังชิ้น

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดกิจกรรมวันฉลองศาลาธรรมธรรมและนำของไปบริจาคให้ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ

คณะครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมอบรมการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม สพม เขต 37

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาชาติขั้นพื้นฐาน เหรียญทองแดง (O-Net)

คณะครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 8 ส.ค. 57

คณะกรรมการจาก สพป.แพร่ เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพภายใน ปี 2556

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ระดับกลุ่ม รร.เอกชน

สำนักงานสาธารณสุข อำเภอสูงเม่น นำยาสมุนไพรเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับนักเรียน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา จำนวน 9 วัด

คณะครูระดับอนุบาลเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก ณ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วันที่ 3 ก.ค.. 57

คณะกองลูกเสือโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการจาก สพป.แพร่เขต 2 เข้าตรวจติดตามการอุดหนุน ร.ร.เอกชน วันที่ 18 มิ.ย. 57

คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสูงเม่นตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ อ.สูงเม่น

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์มอบเสื้อจราจรเพื่อช่วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 คน เข้ามาสอนในปีการศึกษา 2557  

  คณะครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ STEM  

ด.ญ.กษมพร สมหมาย เป็นตัวแทน สพป.แพร่ เขต 2 เข้าค่ายอบมรมวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบวิชาการนานาชาติ

  โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดงานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และวันบัณฑิตอนุบาล 

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดงานจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2556 ณ รร.อนุพงศ์พัชรินทร์ วันที่ 22 ก.พ. 57

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดงาน กีฬาสีสัมพันธ์ วันครอบครัวอนุบาล ณ สนาม รร.อนุพงศ์พัชรินทร์ วันที่ 8 ก.พ. 57

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2557 ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น วันที่ 16 ม.ค. 57

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า วันที่ 13 ม.ค. 57

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วันที่ 10 ม.ค. 57

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้ารับรางวัลเหรียญทองแดงผลการทดสอบ O-Net ระดับประเทศ ปี 2555

 
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา
  เว็บโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
-ประกาศมาตรฐานโรงเรียน
           ขณะนี้มีผู้เข้าชมแล้ว
ประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษา
   
ประกาศกำหนดกำหนดค่าเป้าหมาย
 
  

ฟอนท์มาตรฐานราชการไทย


สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

    

...อ่านเพิ่มเติม>>

 
       >