ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โทร. 054-541652 
    

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดงานจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2556 ณ รร.อนุพงศ์พัชรินทร์ วันที่ 22 ก.พ. 57

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดงาน กีฬาสีสัมพันธ์ วันครอบครัวอนุบาล ณ สนาม รร.อนุพงศ์พัชรินทร์ วันที่ 8 ก.พ. 57

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2557 ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น วันที่ 16 ม.ค. 57

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า วันที่ 13 ม.ค. 57

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วันที่ 10 ม.ค. 57

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้ารับรางวัลเหรียญทองแดงผลการทดสอบ O-Net ระดับประเทศ ปี 2555

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ณ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วันที่ 25 ธ.ค. 56

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธ.ค. 56

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ร่วมบริจาคเสื้อผ้า และผ้าห่มกันหนาวให้กับน้อง ๆ

คณะครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น วันที่ 5 ธ.ค. 56

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วันที่ 4 ธ.ค. 56

นักเรียนโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมล้านนาตะวันออก อบจ.แพร่

ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือสามัญโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ วันที่ 25 พ.ย. 56

คณะครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมเดินขบวนงานลอยกระทงประจำปี 2556 ณ เทศบาลตำบลสูงเม่น วันที่ 14 พ.ย. 56

คณะครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น วันที่ 23 ต.ค. 56

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ถ้ำผานางคอย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมการอบรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้ในโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสร้างภาพลักษณ์ไทย ณ วัดวุฒิมงคล วันที่ 30 ส.ค. 56

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้-แพร่ วันที่ 28-29 ส.ค. 56

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดงานทำบุญวันฉลองศาลาธรรม ณ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วันที่ 27 ส.ค. 56

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์รับการตรวจประเมินภายใน จากต้นสังกัดณ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วันที่ 20 ส.ค. 56

คณะครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้สอนภาษาไทยและครูผู้สอนคณิตศาสตร์

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น วันที่ 12 ส.ค. 2556

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ วันที่ 9 ส.ค. 2556

ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 2 และคณะ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์์ ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์์ รับครูชาวต่างชาติจากประเทศอังกฤษ มาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 56์ ณ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์

คณะครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลโรงเรียนเอกชน

เด็กหญิงณัฐญาพร กอบกำ ได้รับรางวัลเหรียญเงินวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สสวท. ปี 2555 


   สสป.จัดอบรมคณะครูโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ในโครงการจัดบริการสร้างเสริมและป้องกันโรคเชิงรุก 

โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์จัดงานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และวันบัณฑิตอนุบาล  
 
  เว็บโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
 
           ขณะนี้มีผู้เข้าชมแล้ว  
   
 
 
  

ฟอนท์มาตรฐานราชการไทย


สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

       คู่มือประกอบการจัดทำ KRS-ARS ของโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่เขต2 

        การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       คุณลักษณะศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2554  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร!

        การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สพป.แพร่ เขต 2

        เว็บไซท์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.แพร่ เขต2

         วารสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 

 
       >